Office of Problem Gambling

 Content Editor Web Part

DÀNH CHO NGƯỜI CHƠI CỜ BẠC

Quý vị có chơi cờ bạc để tiêu khiển không? Cờ bạc có ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của quý vị không? Cờ bạc có trở thành một vấn đề không?

Depression Vấn đề về cờ bạc là sự thúc giục chơi cờ bạc không thể kiểm soát được, gây ra các vấn đề trong bất kỳ khía cạnh nào trong cuộc sống của quý vị.
DÀNH CHO GIA ĐÌNH
& BẠN BÈ

Quý vị có nghĩ rằng quý vị biết một người nào đang chơi cờ bạc nhiều hơn mức họ nên chơi không? Cờ bạc có ảnh hưởng đến mối liên hệ của quý vị không?

family-friends Theo Ủy Ban Productivity Commission (Chính phủ Úc) thì trung bình, mỗi người có vấn đề cờ bạc đều có ảnh hưởng tiêu cực đến khoảng bảy người khác.
THANH NIÊN

Quý vị có biết cờ bạc là cá cược vào thể thao, chơi bài poke tại nhà, chơi bài poke trực tuyến, và các trò chơi ảo không?

community Theo cuộc Khảo sát Cờ bạc ở lứa tuổi Vị thành niên CA, 14% trong số các thanh thiếu niên đã vay tiền để cá cược.
DÀNH CHO CÁC CỐ VẤN CỘNG ĐỒNG

Nhiều tài nguyên về vấn đề cờ bạc có thể đưa vào sử dụng miễn phí trong cộng đồng của quý vị! Bằng cách giáo dục những người trong cộng đồng về những dấu hiệu và triệu chứng của vấn đề về cờ bạc, tình trạng nghiện có thể được giảm nhẹ và những người tìm kiếm điều trị có thể được giới thiệu.

community Các tài nguyên MIỄN PHÍ sẵn có trong mọi lĩnh vực:
- điều trị
- giáo dục
- dựa trên niềm tin
- các trung tâm cộng đồng
- các dịch vụ xã hội
- tòa án/pháp lý
- các dịch vụ chính phủ

HỖ TRỢ SẴN CÓ

Vấn đề về cờ bạc là chứng rối loạn có thể điều trị được. Nhiều lựa chọn sẵn có nhằm hỗ trợ các cá nhân và người thân của họ là những người bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về cờ bạc. Giới thiệu đến dịch vụ có thể được thực hiện 24/7; hãy gọi số 1-800-426-2537 hoặc tiếp tục đọc lướt trang web này.

community Các nguồn thông tin sẵn có dành cho những người chơi cờ bạc và thành viên gia đình họ bao gồm:
- tự đánh giá
- sách quảng cáo
- đường dây hỗ trợ kín đáo 24/7
- điều trị
- ấn phẩm
- các nhóm hỗ trợ cộng đồng

Office of Problem Gambling (OPG)
1616 Capitol Avenue
P.O. Box 997377 MS-8700
Sacramento, CA 95899
Office: (916) 327-8611
E-Mail: OPG@cdph.ca.gov
MySpace YouTube LinkedIn communities
1.800.GAMBLER
1.800.426.2537
or text "SUPPORT" to 53342
ccpgopg
Conditions of Use | Privacy Policy
Back to Top | CDPH Help | CDPH Sitemap
Copyright © 2013 State of California
View All Site Content