Office of Problem Gambling

 Content Editor Web Part

PARA SA MGA SUGAROL

Nagsusugal ka ba para lang maglibang? Ang pagsusugal ba ay may negatibong epekto sa iyong buhay? Naging problema ba ito?

Depression Ang problema sa pagsusugal ay isang di mapigilang pagnanasang magsugal na nagdudulot ng problema sa kahit anong aspeto ng iyong buhay.
Para sa mga Kaibigan
at Pamilya

May kilala ka bang nagsusugal ng higit sa dapat? Nakaka-apekto ba ang pagsusugal sa inyong pagsasama?

family-friends Base sa Productivity Commission(Aust. Govt), karaniwang ang bawat sugarol ay may negatibong epekto sa tinatayang pito o higit pang dami ng tao.
KABATAAN

Alam mo bang ang pagsusugal ay ang pagtaya sa palakasan, pagkakaroon ng tournament sa Poker sa pamamahay, sa online, at mga fantasy games?

community Base sa CA Adolescent Gambling Survey, 14% ng mga teenager ay nakahiram na ng salapi para isugal.
PARA SA MGA TAGAPAYO SA KOMUNIDAD

Karamihan ng mga tulong para sa problema sa pagsusugal ay maaaring ipamahagi sa inyong komunidad ng libre! Sa pagtuturo sa inyong komunidad ng mga tanda at simtomas ng problema sa pagsusugal, ang pagkagumon ay maaaring mabawasan at ang mga humihingi ng panlunas ay mabibigyan ng mga referal.

community LIBRENG tulong para sa lahat ng aspeto:
- paggagamot
- pagtuturo
- simbahan o pananampalataya
- sentro sa komunidad
- serbisyong panlipunan
- korte/batas
- mga serbisyo sa pamahalaan

NAKALAANG TULONG

Ang problema sa pagsusugal ay isang sakit na mabibigyang-lunas. Maraming mapagpipiliang remedyo na makakatulong sa mga sugarol at sa kanilang mga mahal sa buhay na apektado ng problema sa pagsusugal. Mabibigyan sila ng referal 24 oras/7 araw; tumawag sa 1-800-426-2537 o ipagpatuloy ang pagbasa sa website na ito.

community Ang mga nakalaang tulong para sa mga sugarol at sa kanilang pamilya ay ang mga sumusunod:
- pansariling-pagsusuri
- polyeto
- pribadong 24/7 helpline
- paggagamot
- naka-imprentang materyales
- mga support group sa komunidad

Office of Problem Gambling (OPG)
1616 Capitol Avenue
P.O. Box 997377 MS-8700
Sacramento, CA 95899
Office: (916) 327-8611
E-Mail: OPG@cdph.ca.gov
MySpace YouTube LinkedIn communities
1.800.GAMBLER
1.800.426.2537
or text "SUPPORT" to 53342
ccpgopg
Conditions of Use | Privacy Policy
Back to Top | CDPH Help | CDPH Sitemap
Copyright © 2013 State of California
View All Site Content